En hybridcell-linje foer framstaellning av en komplementbindande monoklonal antikropp mot maenskliga t-celler antikroppen samt terapeutiska och diagnostiska metoder i vilka antikroppen anvaendes

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle